2021 _ SENSORIAL SKINS (Nl)

‘Sensorial Skins’ focust op de sculpturale capaciteiten van alledaagse organische materialen: huid, membranen, biofilms. ‘Sensorial Skins’ zijn complexe (opper)vlakken. Ze prikkelen onze zintuigen door hun materialiteit, hun texturen, hun pigmenten, hun geuren.
Sommige van deze weefsels worden gegroeid door bacteriën, andere zijn het resultaat van transformatieve processen van organische materialen, en doen denken aan een alchemistische praktijk, maar nu verankerd op veldwerk en wetenschappelijke methodologie.


Installation shot at Pilar: Play with Square (foreground), Composed Grid (lightbox) and Grid (wall hanging)
photo: ©Silvia Cappellari

Deze membranen en huiden zijn interfaces tussen publiek en privaat, tussen binnen en buiten, tussen mens en plant, tussen macro en micro.
Met een flair van alledaagse esthetiek transformeren de installaties in de tentoonstelling het natuurlijke en het culturele. Ze vertalen samenwerkingspraktijken tussen mens en micro-organismen; ze tonen macro-algen die tot nieuwe vormen en materialen worden verwerkt en ze onthullen processen waarbij alledaags organisch materiaal wordt getransformeerd tot tactiele bioplastics.
Deze nieuw gevormde materialen worden op hun beurt elementen voor zachte sculpturen, waarvan de pigmenten het zonlicht opvangen wanneer ze over metalen structuren worden gedrapeerd. Ze nodigen uit tot aanraken, ze leven. Hun responsieve biomaterialen krimpen, stollen of worden flexibel in reactie op de vochtigheid en temperatuur van hun omgeving.

In ‘Sensorial Skins’ is het alchemistische element van de aarde alomtegenwoordig en wordt de toeschouwer ondergedompeld in aardse kleuren, materialen en texturen. Het is het eerste hoofdstuk van een dubbeltentoonstelling, waarvan het tweede deel, ‘Woven by Nature’, plaatsvindt in iMAL / Art Center for Digital Cultures & Technology, van 29 april tot 16 mei.


Exhibition Sensorial Skins at Pilar – Installation shot: exoskeleton (B/W Scanning Electron Micrograph printed on Hahnemühle paper, 162cm x 215cm); Pollen (2 B/W SEM prints on Hahnemühle paper)
photo: ©Silvia Cappellari

Concept en Kunstwerken: AnneMarie Maes
Curation: Camilla Colombo (Ohme)
Technische Ondersteuning: Erland Jacobsen
Productie: SO-ON vzw

met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, PILAR/VUB en iMAL: