Residency TextielLab Tilburg (nl) – The Song of the Bees (september 2022)

Ik ga een reeks van 3 wandtapijten ontwerpen. Het weefwerk is een vertaling van mijn onderzoek en werk van de voorbije 15 jaar, met bijen en bacterieën. Het weefproject dat ik ga onderzoeken bestaat uit 2 delen: een fysiek deel en een digitaal deel. De ontwikkelingsperiode vangt aan met het onderzoek naar het fysieke deel. Eens dat min of meer op punt staat om uitgevoerd te worden, wordt er overgegaan tot de ontwikkeling van het digitale deel.


A woven topographic rendering visualizes the ecology of my rooftop garden. Interactions between plants, insects, bacteria and the abiotic elements as temperature, light, water and wind.

Het fysieke weefwerk is een monochroom, of beter: 3 monochromen die samen 1 monumentaal geheel vormen, maar die ook elk op zich kunnen staan. De weefwerken vormen een visualisatie van een materiaal waar ik veel mee werk: microbial skin (of vegetal leather). Dit is een materiaal dat gegroeid is door een samenwerking van bacterieën en gistcellen. Ik noem deze materialen mijn ‘Sensorial Skins’, omdat ze enorm tactiel zijn, en zeer responsief aan atmosferische omstandigheden, net als echte huid. Ik lees de design van deze ‘Sensorial Skins’ als sterk ingezoomde topografische mappen van de omgeving waarin de bijen foerageren. De huidplooien en -lijnen op de ‘skins’ kunnen gezien worden als de vliegroutes van de honingbijen wanneer ze foerageren in de omgeving van hun beehive. De algemene visuele indruk zal grotendeels abstract zijn. Men moet zich deze tekeningen voorstellen zoals de afdrukken op de wanden van een grottekening, letterlijk ‘verweven’ in het geheel. Om dit te bereiken zal een zeer belangrijk deel van het onderzoek gaan naar welke natuurlijke garens in combinatie met welke bindingen gebruikt worden, en ook hoe deze garens gekleurd zullen worden.A woven topographic rendering visualizes the ecology of my rooftop garden. Interactions between plants, insects, bacteria and the abiotic elements as temperature, light, water and wind.

Deze concrete details in het ontwerp (de lijnen, de stukken tekening) zullen de access-points worden om te connecteren met een digitale layer die het wandtapijt verbind met de cloud. Het is namelijk ook een onderzoek naar nieuwe vormen van informatieverspreiding: een wandtapijt, waar bovenop de fysieke laag (het weefwerk) een digitale laag (die in de Cloud opgeslagen is) kan opgeroepen worden onder vorm van Augmented Reality. Deze digitale laag kan opgeroepen worden via een app op mobile phone, en de informatie kan de vorm aannemen van digitale 3D beelden, klank of andere informatie die gerelateerd is tot de inhoud van het weefwerk. Het wandtapijt wordt zo een multimediale omgeving, een 3-dimensionaal scherm waarvan de digitale inhoud in de loop van tijd kan bijgewerkt worden. De fysieke layer kan echter ook zonder de digitale layer als kunstwerk gepresenteerd worden.