festival kanal – triangular walk

Triangular Walk is een experimentele stadstocht rond de kanaalzone, waarbij kunst, wetenschap en activisme mekaar kruisen. Drie gidsen leiden drie groepen deelnemers middels een speels concept door drie stedelijke tuinprojecten en de omliggende straten. Na de 4 uur durende ‘driehoeks’wandeling ontmoeten de verschillende groepen mekaar voor het eerst voor de afsluitende presentatie in de Open Green Rooftop Garden.
Deze informatieve, interactieve en performatieve tocht draait rond de voedselsketen als symbool voor de alomtegenwoordige sub-culturele en ‘sub-natuurlijke’ processen in een stedelijke omgeving.

Triangular Walk is an experimental city walk around the canal area where art, science and activism meet. With the help of three guides participants explore three urban gardening projects and the area around them in a playful manner. After the four hour triangular walk, the groups meet for the first time at OKNO’s OpenGreen `rooftop garden, to attend a presentation that rounds up the event.
This informative, interactive and performative journey takes the food chain as a symbol for sub-cultural and sub-natural processes in an urban environment.

here is a nice report, and some overview pictures of the walks:
triangular walk