SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE

 
SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE is een tweedelige tentoonstelling die doorgaat bij PILAR (huis voor kunst en wetenschap, VUB) en bij iMAL (Internationaal Centrum voor Kunst en Wetenschap in Brussel).
De twee tentoonstellingen tonen complementair werk waarin de samenwerking tussen micro-organismen en mensen centraal staan. De installaties tonen het resultaat van veldwerk over het potentieel van algen en bacteriën als wevers van textiel en over hoe dit textiel wordt omzet in sculpturen van opmerkelijke schoonheid, en zo een nieuw soort kunst wordt gecreëerd.WovenByNature_exh.-3

 
In de tentoonstelling SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE wordt elke stap van de artistieke onderzoeksmethode, die objecten uit de natuur transformeert tot culturele artefacten, belicht. In de installatie ‘L’Origine du Monde’ worden er bijvoorbeeld cyanobacteriën (microalgen) gegroeid in uitvergroot laboratoriumglaswerk en in DIY bioreactoren. Deze glazen containers worden gepresenteerd in verschillende ruimtelijke configuraties, geInspireerd op de natuur. Andere installaties tonen droge en bewerkte macro-algen die geweven worden tot nieuwe weefsels die vervolgens het primaire materiaal vormen om zachte sculpturen te maken. De bezoeker ziet specimens, culturen, stoffen gekweekt door micro-organismen, DIY bioreactoren, assemblages en sculpturen, en foto’s gepresenteerd in lichtbakken. 
Het is alsof je een wonderkabinet binnenloopt dat ons langzaam de onzichtbare wereld van bacteriën en algen onthult en de eindeloze reeks van opmerkelijke structuren die ze kunnen produceren.

‘Weinig mensen weten dat bacteriën materialen weven. Ik heb in mijn atelier echter geëxperimenteerd met processen waarbij kolonies bacteriën biofilms creëren. Ik heb ook een grote collectie micro & macro-algen die net als bacteriën biofilms realiseren. Deze biofilms beschermen hen tegen indringers en zijn een interface voor hun complexe interacties met de omgeving. We kunnen hier een vergelijking trekken met ons, mensen. De biofilms zijn als huiden. Ze zijn gevoelig en sensorisch. Ze zijn kwetsbaar. Ze zijn nodig om te overleven. Maar als kunstenaar ben ik vooral geïnteresseerd in de ongewone texturen en materiaaleigenschappen van deze stoffen, en hoe ik ze kan gebruiken als basis voor kunstwerken. De biofilms zijn op zichzelf al intrigerend en mooi en ik heb een serie kunstwerken gemaakt die verschillende biofilms combineren tot wandkleden en ‘zachte’ sculpturen, waardoor de kijker een unieke nieuwe zintuiglijke ervaring en een nieuw contact met de natuur krijgt.’
AnneMarie Maes

SENSORIAL SKINS (part 1) gaat door in PILAR (huis voor Kunst & Wetenschap van de VUB).
Opening op 8 april, loopt tot 23 april 2021.
WOVEN BY NATURE (part 2) gaat door in iMAL (Art Center for Digital Cultures & Technology).
Opening op 29 april en loopt tot 16 mei 2021.


Kunstenaar: AnneMarie Maes – https://annemariemaes.net/projects/woven-by-nature/
Curator: Camilla Colombo – https://ohme.be/about/team/
Productionele- en Technische ondersteuning: Erland Jacobsen.

Productie: SO-ON vzw (aanvrager premie) – https://so-on.be
PILAR (Huis voor Kunst en Wetenschap)- Triomflaan (VUB entrance 6) – 1050 Brussel – https://pilar.brussels/nl
iMAL (Art Center for Digital Cultures & Technology) – Koolmijnenkaai 30 – 1080 Brussel – https://www.imal.org/nl
Voor deze presentatie met nieuw werk van AnneMarie Maes, ontwikkeld tijdens de lockdown, werd een culturele activiteitenpremie aangevraagd bij de Vlaamse Overheid.

 

SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE is a two-part exhibition organised by 1. PILAR (House of Art and Science, VUB) and 2. iMAL (International Centre for Art and Science in Brussels).
The two exhibitions show complementary work that focuses on the collaboration between microorganisms and humans. The art installations are constructed with the results of fieldwork on the potential of algae and bacteria as weavers of textiles and on how these textiles are transformed into (soft) sculptures of remarkable beauty, creating a new kind of art.

In the exhibition SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE all steps of the artistic research methods, transforming objects from nature into cultural artefacts, are highlighted. The artwork ‘L’Origine du Monde’, for example, shows cyanobacteria (microalgae) in enlarged laboratory glassware and in DIY bioreactors and these glass containers are presented in different spatial configurations. Other installations show dry and processed macro-algae that are woven into new tissues that then become the primary material for making soft sculptures. The visitor sees specimens, cultures, substances cultivated by microorganisms, DIY bioreactors, assemblages and sculptures, and visualizations by means of digital techniques as photographs presented in light boxes. It is as if one walks into a wonder cabinet that slowly reveals to us the invisible world of bacteria and algae and the endless series of remarkable structures that they can produce.

‘Few people know that bacteria grow fabrics. However, I experimented In my art studio with processes whereby colonies of bacteria create biofilms. I have also been collecting and experimenting with all kinds of micro & macro algae which also grow biofilms, just like bacteria. These biofilms protect them from invaders and are an interface for their complex interactions with the environment. There is a similarity here with us, humans. The biofilms are like skins. They are sensitive and sensorial. They are fragile. They are necessary for survival. But as an artist I am mostly interested in the unusual textures and material properties of these fabrics, and how I can use them as a basis for art works. The biofilms are by themselves intriguing and beautiful and I have created a series of art works that combine different biofilms into wall hangings and sculptures, giving the viewer a unique novel sensory experience and a novel contact with nature.’
AnneMarie Maes