the table kitchen – de tafelkeuken

Sinds september 2008 organiseert Globe Aroma kooksessies met de bewoners van het Klein Kasteeltje. Tijdens deze workshops vertelden dezen over de sociale en culturele gebruiken die met hun specifieke kook- en eetprocessen verbonden zijn.

Op 18/19 en 20 december werd het concept publiek opengesteld op de binnenkoer van het Klein Kasteeltje.
Daarvoor werd samen met de kunstenaars van Time Circus een multifunctionele tafel ontworpen, die enerzijds dienst doet als keuken, en anderzijds de gasten kan herbergen.
Je bent niet alleen wat je eet, maar ook wanneer, hoe en met wie je eet!

http://globearoma.be