Grote Aardappelruil – statement Vrijwillige Verschijners

https://fieldliberation.wordpress.com/

Wij zijn Europese burgers van alle windstreken, beroepen, leeftijd en geslacht, en hebben deelgenomen aan de “grote aardappelruil” op 29 mei 2011 in Wetteren. Sommigen waren effectief aanwezig, anderen hebben elders informatie verspreid over deze openlijke en geweldloze actie of gingen akkoord met deze actie.
Met zijn allen wilden we duidelijk maken dat we geen genetisch gemanipuleerde aardappelen nodig hebben; er zijn immers al gezonde en goedkope aardappelvariëteiten beschikbaar die bestand zijn tegen de aardappelziekte.
Met onze actie wilden wij de politiek aanklagen, die ongewenste genetisch gemanipuleerde organismen uit het laboratorium – waarvan de gezondheids- en milieueffecten onvoldoende getest zijn – op de borden en de velden wil toelaten. We verzetten ons ook tegen de steeds verdergaande privatisering en monopolisering van de voedselproductie, waarbij gewassen gepatenteerd
kunnen worden en de markt wordt bepaald door slechts enkele grote spelers.

WIJ ZIJN GEEN PROEFDIEREN !

Wij betreuren dat wetenschappelijk onderzoek onvoldoende gefinancierd wordt uit publieke middelen, en klagen aan dat wetenschappelijke instellingen daardoor afhankelijk worden van multinationale ondernemingen wiens bestaan draait om het maken van winst, ongeacht de volksgezondheid, de socio-economische gevolgen of het leefmilieu.
Of we nu in Wetteren aanwezig waren of niet, allemaal dragen we mee de verantwoordelijkheid voor deze actie, in de overtuiging dat de wereld geen behoefte heeft aan een streven naar alsmaar grotere productiviteit en de winst van enkelen, wel aan onderzoek dat gericht is op het welzijn van iedereen.
Daarom vragen wij vandaag om samen berecht te worden met de 11 personen die opgeroepen werden om voor de rechtbank te verschijnen op 15 januari 2013. Daarom zullen ook wij aanwezig zijn voor de rechtbank van Dendermonde, hoopvol dat het hof ons recht om mede te verschijnen zal erkennen!

4 januari 2013
De Vrijwillige Verschijners