mahila samiti: een experimentele documentaire

De experimentele documentaire wil vanuit subjectief standpunt de relaties en processen binnen de Mahili Samiti groepen tonen. In deze zelforganiserende structuren, die women empowerment tot doel hebben, is elke vrouw op beurt leraar en leerling. Het project is een initiatief van het Barefoot College in Rajasthan, en heeft zich over 35 jaar tijd als een organisch netwerk over India verspreid.
Naast een sociaal, politiek en ecologisch bewustmaken, bieden de ‘awareness workshops’, georganiseerd door en voor ongeletterde Hindi vrouwen, hands-on opleidingen aan. Deze nieuwe kansen geven de vrouwen een onafhankelijker positie en respect binnen hun gemeenschap.

mahila.jpg

De samenwerkingspatronen in deze alternatieve werk- en discussiegroepen brengen een choreografie waarin de vrouwen zich bewegen als eigenzinnige performers met een eigen communicatiesysteem.
Door het close volgen van enkele protagonisten wordt een inzicht gegeven in de processen en situaties die zich voordoen gedurende het verloop van een workshop, georganiseerd door een Mahila Samiti vrouwengroep.
Naast de hands-on opleiding, worden gedurende deze residentiële workshops tevens onderwerpen als vrouwenrechten, familieplanning, politieke- en overheidspraktijken die de vrouwen en hun families aanbelangen, bediscussiëerd.
Zelforganisatie, co-evolutie en level-formatie, voortkomend uit adaptatie en groei in het verloop van het leerproces, tonen een complexiteit aan relaties.

Door het women-empowerment, het bijbrengen van een ecologisch geweten en de bottom up participatie voert het Barefoot College op een innovatieve manier een duurzame verandering door in de gewoontes van de locale rurale gemeenschappen.

Ik wil deze processen, die een strategische betekenis hebben, op een respectvolle, activistische maar tevens artistieke manier professioneel filmen, en laten zien dat een bottom up aanpak en zelforganisatie binnen een systeem vernieuwende resultaten voorbrengt.
Het opdoen en doorgeven van kennis en informatie, op innovatieve wijze oplossingen vinden en het lot in eigen handen nemen is een kwaliteit die dit initiatief ten goede komt.
Persoonlijke ervaringen en gedachten van vrouwen uit de Mahila Samiti groepen staan centraal en worden zo gemonteerd dat de kijker geactiveerd wordt en zijn eigen conclusies kan trekken.

De sociale en politieke verantwoordelijkheid, de financiële onafhankelijkheid van het Barefoot College, en de constructie van “een andere wereld” voor de doelgroep die zelf actief de strijd tegen ongelijkheid aangaat, verdient om onder de aandacht van een breder publiek gebracht te worden.
Een publiek dat zich bewust is van het feit dat binnen deze wereld alternatieve oplossingen gezocht moeten worden voor duurzame veranderingen in sociale en ecologische structuren. Een publiek dat gevoelig is voor een artistieke aanpak om deze boodschap over te brengen.