2018 _ KUNST EN WETENSCHAP IN SYMBIOSE, Brussels

Kruisbestuiving van Kunst en Wetenschap leidt tot nieuwe inzichten, zowel wetenschappelijk als artistiek. Technologie maakt nieuwe verbeeldingswijzen mogelijk. Dit symposium met tentoonstelling staat in het teken van deze symbiose. Kunstenaars en wetenschappers gingen samen aan de slag – duik mee in hun creatieproces.

Koninklijke Vlaamse Academie voor Kunsten en Wetenschappen van BelgiëPaleis der Academiën, Tentoonstelling en Symposium op 26/9/2018
Kunstenaars: Ann Bessemans, Ugo Dehaes, Katelijne De Corte, Frederik De Wilde, Athar Jaber, Anne-Marie Maes, Wendy Morris, Jan Paredaens, Robbert&Frank Frank&Robbert

AnneMarie Maes presenteert het bio-art project ‘The Intelligent Guerrilla Beehive‘, waarvoor ze in een eerste fase samenwerkte met de wetenschapper Núria Conde Pueyo van de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Voor verdere ontwikkeling van het werk (fase 2) zal ze samenwerken met de wetenschapper Tom Peeters van Erasmus Hogeschool in Brussel.

AnneMarie Maes is kunstenaar en onderzoekster. In het langlopende project ‘Bee Agency’ bestudeert ze de ontwikkeling van bijenkolonies en hun relatie tot hun leefomgeving. Dit artistiek onderzoeksproject heeft reeds geleid tot tal van installaties en presentaties in kunstencentra in binnen- en buitenland, en tot lange termijn samenwerkingen met wetenschappers.
Met het werk ‘The Intelligent Guerrilla Beehive’ onderzoekt ze het gegeven van ‘Shared Habitats’ : een bijenkorf waar bijen en bacteriën in symbiose samenleven. Deze organische sculptuur biedt enerzijds onderdak aan zwermende stadsbijen, en anderzijds is het een bio-sensor die de pollutie meet in stedelijke ecosystemen. Dit langlopende onderzoek biedt aanknopingspunten met tal van artistieke en wetenschappelijke disciplines: bio-art, architectuur, sculptuur, nieuwe materialen (kunde), microbiologie, ecologie, …

Werk van Ann Bessemans, Katelijne De Corte, Ugo Dehaes, Wendy Morris.