Connect2Nature. Workshops in Ostend and Brussels. (March-April 2022)

In het traject Connect2Nature willen we werken aan een evenwicht tussen lichaam en geest door te connecteren met de Natuur. Dit doen we zowel op fysisch als op psychisch niveau. De workshop Connect2Nature kadert binnen het project 2Spaces. 2Spaces onderzoekt hoe kunst en digitale technologie kunnen bijdragen aan het welzijn van AYAs, jonge kankerpatiënten. Daarvoor worden Design Thinking en Art Thinking te gecombineert. Er zijn in België drie kunstenaar-curatoren gekozen die elk andere kunstenaars bij hun workshop betrekken, zodat er variatie is in het gebruik van disciplines en benaderingen. Op een online platform zullen aan het eind van het traject de verhalen en creaties ontsloten worden, zodat AYAs over de hele wereld contact ervaren met hun peers door middel van kunst en technologie.
In het traject Connect2Nature, geleid door Anne Marie Maes, Mieke Franquet en Dan Vercammen, willen we werken aan een evenwicht tussen lichaam en geest door (terug) te connecteren met de Natuur. Dit doen we tijdens de workshops zowel op fysisch als op psychisch niveau: care for body & mind.
Connect2Nature is opgebouwd uit 3 delen: we starten met een wandeling aan zee, de bedoeling is om deel te worden van de natuur. Daarvoor gaan we Tai Chi -innerlijke bewegingskunst- doen op het strand en met de zee en haar geruis als backdrop en klankband. De Tai Chi brengt ons ook bij de chinese kalligrafie. We exploreren hoe de chinese karakters verbonden zijn met de natuur, en laten ons meenemen door het meditatieve effect van calligrafie. Daarna verzamelen we organische materialen die we achteraf zullen gebruiken bij het creëren van biofabrics op basis van agar agar en met designs van algen. Deze bioplastics zijn voorbeelden van circulaire design: locale componenten, totaal herbruikbaar én composteerbaar. We onderzoeken ook hoe we alen en microalgen kunnen verwerken in herboristerie producten en in voeding.

programma:
deel 1: Zeewandeling Oostende Oosteroever (1 dag met transport): ademen, observeren, benoemen, organische materialen (algen, schelpen, zand, planten, …) verzamelen, deel worden van de natuur; Tai Chi & kalligrafie op het strand, organische materialen verzamelen om mee te werken achteraf.
deel 2: kunstwerken maken met organische materialen, circulaire design, herboristerie producten
deel 3: kalligrafie als meditatie

Werken in Atelier in Brussel (3 halve dagen):
Bioplastics en biotextielen maken met organische materialen en algenpigmente
Kalligrafie met zelfgemaakte algeninkt
Documentatie: Nota’s , verhalen, fotoos, video als dagboek, eventueel documenteren in Laminaria database


AnneMarie Maes is een kunstenares die artistiek onderzoek combineert met wetenschap. Ze is ook herboriste en imker. Ze heeft een grote interesse in DIY technologie en in biologie, en ze werkt met biologische, digitale en traditionele media, waaronder levende organismen, o.a. bijen, algen en bacteria. Haar onderzoeksprojecten (Connected OpenGreens, Bee Agency en the Lab for Form&Matter) bieden een kader voor het ontwikkelen van haar werken: installaties, sculpturen, fotowerken, objecten en boeken.
Mieke Franquet heeft drie grote passies: natuur, China en schoonheid, in willekeurige volgorde en heel vaak overlappend. Ze is sinologe en herboriste. Mieke is ervan overtuigd dat de mens dringend de verbinding met de natuur moet herstellen om gezonder, evenwichtiger en respectvoller te worden ten opzichte van zichzelf en van alle levende wezens.
Dan Vercammen is sinoloog en TaiChi Master. Hij is oprichter van het China Arts College in Antwerpen.