Continuum Cinema : the Vision Machine – publication

author: AnneMarie Maes, title: Continuum Cinema: the Vision Machine, published in: VUB Press 2004

Continuum Cinema : the Vision Machine is een onderzoeksproject naar de productie-, presentatie en perceptie van collaboratieve werken in de hedendaagse kunst.
Cinema moet hier gelezen worden zoals gedefinieerd door Peter Greenaway : “de totale som van alle technologië die ingezet worden ter bevordering van het bewegend beeld : film, computer en digitaal beeld, en structuren als gesproken en geschreven woord, acting, montage, klank en licht.”
Het is een ruim onderzoek, dat gevoerd wordt vanuit de taal van de nieuwe media. Het project onderzoekt het ontstaan van nieuwe [collaboratieve] expressievormen sinds de historische avant-gardes tot in het digitale tijdperk, en plaatst deze binnen de evoluerende sociale en culturele context. Om de toekomstgerichtheid te benadrukken wordt er in de titel gebruik gemaakt van de term van Paul Virilio : “The Vision Machine.”