AnneMarie Maes: Alice in Wonderland – magazine

editors: Sabine Alexander; authors: Hilde Van Canneyt; title: AnneMarie Maes: Alice in Wonderland; distribution: Kunsttijdschrift Vlaanderen; ISBN:

Al te vaak leeft de idee dat kunst en wetenschap elkaars tegengestelde zijn, dat ze elkaar uitsluiten, maar steeds meer groeit de overtuiging dat de creativiteit en de originaliteit van beide met elkaar verwant zijn. Ook neemt het aantal kunstenaars toe dat wetenschap als uitgangspunt neemt voor de meest uiteenlopende artistieke experimenten: ze maken sculpturen uit lichaamscellen, componeren muziek aan de hand van hersengolven ofontwerpen robotica en informatiesystemen. Voor het publiek is het even wennen.
De confrontatie met vervaagde grenzen en hybride zones wekt behalve verwondering ook wel onbegrip of afkeer op. De kruisbestuiving van kunst en wetenschap prikkelt nochtans de nieuwsgierigheid, roept vragen op en zet aan tot reflectie over de band tussen beide en over hun verdere ontwikkeling en impact op het leven, het denken en de maatschappij in de 21ste eeuw.

Download:
KunsttijdschriftVlaanderen-2016