tik – kravín : windclocks and Open Greens

TIK is een samenwerkingsproject rond ecologie en media kunst, en belicht het subversieve karakter daarvan. Gedurende 2 jaar wordt gewerkt aan het realizeren van een serie windklokken en een tijds-server, met de bedoeling een andere sensitiviteit ten aanzien van tijd te belichten. Het project bevat een belangrijk luik artistiek onderzoek naar de ecologische achtergronden en mogelijkheden, via workshops rond de constructie van de windmolens en -klokken, internet tijds-protocols, relevante visualizering en sonificatie. Daaruit volgen collectieve creatieve werken zoals genetwerkte installaties en webkunst, live radio sessies, performances en tentoonstellingen. Een tweede luik, het zgn. “open green”, houdt zich specifiek bezig met het exploreren van de mogelijkheden van nieuwe ecologische plekken om deze werken te brengen: tuinen in de stad, op daken en vensterbanken, of op oude industriele en agrarische sites, in de publieke ruimte. Via conferenties, presentaties en publicaties, maar ook met een groeiende online documentatie, wordt het project kritisch geannoteerd, en voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. Het resultaat moet een creatieve benadering tonen, van hoe anders om te gaan met de tijd, vanuit een andere esthetiek, gebaseerd op wind. Een andere ruimte. Een andere tijd.


Workshopweek/ letny dielne in Hranicé/ Kravín. An old farm with a beautiful stable for workshops and residencies in the middle of the Czech Republic countryside. This is the first TIK-stop to start windclockbuilding and to dive into the Open Green research. Soon the bees and beekeepers will be involved too.