THEATRUM ALGAERIUM (2021)

combining science, fiction and art

Title: Theatrum Algaerium. Durational Performance with the Sea; year: 2021; materials: performers, sea, algae, metal structures, rituals; Duration: 2 hours.

Early in the morning and late in the evening, between low and high tide, the Theatrum Algarium rises from the sea. Metal frames hold the fluttering weeds. Glass jars fill up with seawater, their round shapes are acting like a lens and focus on the morphology of the floating algae.
Theatrum Algarium works with organisms of the sea. In an associative way, we meander through the algarium and create a narrative that is woven from the threads of past, present and future. In their lab performers prepare bits & bites from the sea. These delicacies are offered to the visitors and passers-by in petri dishes. The waves threaten to swallow up the lab, but in a repetitive action, structures, algae and jars are carried past the flood line and end up in the cabin of Pleasure Island. There, the Theatrum Algarium finds a home for the day, and the Laminaria website+archive can also be visited.

 

THEATRUM ALGARIUM
a durational performance with the sea
with AnneMarie Maes, Margarita Maximova, Mieke Franquet, Erland Jacobsen
AUGUST 5, between 8:00 and 10:00 & between 20:00 and 22:00
OOSTENDE BEACH, i.s.m. PLEASURE ISLAND.org

Visit the project website at: https://laminaria.annemariemaes.net

 

Vroeg in de ochtend en laat op de avond, tussen eb en vloed, stijgt het Theatrum Algaerium op uit de zee. Metalen staketsels vormen een houvast voor wapperende wieren. Glazen bokalen vullen zich met zeewater, hun ronde vormen werken als een lens en focussen op de morfologie van de zwevende algen.
Theatrum Algaerium werkt samen met organismen uit de zee. Op een associatieve manier meanderen we door het algarium en creëren we een narratief dat geweven is uit de draden van verleden, heden en toekomst. Aan een laboratorium tafel prepareren performers bits & bites uit de zee. Deze kostbaarheden worden in petri schaaltjes aan de bezoekers en voorbijgangers aangeboden. De golven dreigen het laboratorium te overspoelen, maar in een repetitieve handeling worden structuren, algen en bokalen voorbij de vloedlijn gedragen, om te eindigen in de cabine van Pleasure Island. Daar vindt het Theatrum Algarium een onderkomen voor de dag, en kan ook de website+archief Laminaria bezocht worden.