LAMINARIA [webproject]

Title: Laminaria. Webproject; year: 2021; materials: website, photos, films, texts, drawings; Duration: 2021-ongoing.

Laminaria is a website documenting and comparing marine ecosystems in Europe.
Laminaria operates on the border between sapiens and fauna. It outlines possible futures in a new bio/techno/natural world, a universe that is at once terrestrial and aquatic, a prerequisite for future coexistence.


Laminaria, the website

In this garden of marine delights, our ecological consciousness explores the speculative time that occurs in the form of a loop. Can a human being become entangled in an erotic entwinement with Laminaria? Do we reject or embrace the slimy substance produced by Fucus spiralis that weaves a membrane of space-time around our bodies? Do we experience the cooperation with organisms from the sea as transforming, regenerating, transmuting? As a possible and renewable future that meanders endlessly, drawing us into its fertile depths, revealing to us a future archaeology? Do we remain connected in a process of eternal becoming, in an energy flow of future perfection, embodying a thousand forms that lived before us?

 

Laminaria onderzoekt de grens tussen sapiens en fauna. Het schetst mogelijke toekomsten in een nieuwe bio/techno/natuurlijke wereld, een universum dat tegelijk terrestrisch en aquatisch is, een voorwaarde voor toekomstige coëxistentie. In deze tuin van mariene geneugten verkent ons ecologisch bewustzijn de speculatieve tijd die zich voordoet in de vorm van een lus. Kan een mens verstrikt raken in een erotische verstrengeling met Laminaria? Wijzen wij de slijmerige substantie van Fucus spiralis af of omarmen wij deze materie wanneer die als een membraan van ruimte-tijd om ons lichaam geweven wordt? Ervaren we de samenwerking met organismen uit de zee als transformerend, regenererend, transmuterend? Als een mogelijke en hernieuwbare toekomst die eindeloos meandert, ons meesleept in haar vruchtbare diepten, ons een toekomstige archeologie onthult? Blijven wij verbonden in een proces van eeuwige wording, in een energiestroom van toekomstige volmaaktheid, belichaming van duizend vormen die voor ons leefden?

 

Het online project Laminaria onderzoekt hoe de mens leeft met mariene ecosystemen. Het exploreert het verleden, heden en toekomst van de Noordzee, de Venetiaanse Laguna, de Atlantische Oceeankusten en de Waddenzee via verhalen en mythen die onstaan zijn in de loop der jaren, en door nieuwe verhalen te maken samen met het publiek. Het project manifesteert zich onder verschillende vormen. De basis is een levend archief; dit archief wordt ontsloten tijdens workshops, performances en tentoonstellingen.
Samen met het publiek meanderen we op een associatieve manier door ons levend archief en creëren we een narratief dat geweven is uit de draden van verleden, heden en toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken exploreren we de zeeën en de organismen die ze bevolken: biologisch, natuurkundig, geo/bio/politiek, en op gebied van materialen, voedsel, medicijnen en energie …
Voor de visualisatie gebruiken we verschillende formaten: research teksten, verhalen en mythes, fotoos/films, tekeningen, herbaria, …
Het is een project dat organisch groeit over de maanden en geo-locaties heen, en stilaan een net/werk vormt dat zich zowel lokaal als internationaal ontwikkelt.