2021 _ SENSORIAL SKINS

SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE is een tweedelige tentoonstelling die doorgaat bij 1. PILAR (huis voor kunst en wetenschap, VUB) en bij 2. iMAL (Internationaal Centrum voor Kunst en Wetenschap in Brussel).
De twee tentoonstellingen tonen complementair werk waarin de samenwerking tussen micro-organismen en mensen centraal staan. De kunstinstallaties zijn opgebouwd met de resultaten van mijn veldwerk over het potentieel van algen en bacteriën als wevers van textiel en over hoe ik dit textiel omzet in (zachte) sculpturen van opmerkelijke schoonheid, en zo een nieuw soort kunst creëer.

De twee tentoonstellingen tonen complementair werk waarin de samenwerking tussen micro-organismen en mensen centraal staan. De kunstinstallaties zijn opgebouwd met de resultaten van mijn veldwerk over het potentieel van algen en bacteriën als wevers van textiel en over hoe ik dit textiel omzet in (zachte) sculpturen van opmerkelijke schoonheid, en zo een nieuw soort kunst creëer.

SENSORIAL SKINS (part 1) is exhibited in PILAR (house of art & science of the VUB).
Opening on April 8 and running through April 23, 2021.

In de tentoonstelling SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE belicht ik elke stap in mijn artistieke onderzoeksmethode die objecten uit de natuur transformeert tot culturele artefacten. In mijn kunstwerk ‘L’Origine du Monde’ laat ik bijvoorbeeld cyanobacteriën (microalgen) groeien in uitvergroot laboratoriumglaswerk en in DIY bioreactoren en presenteer ik deze glazen containers in verschillende ruimtelijke configuraties. Andere installaties tonen droge en bewerkte macro-algen die geweven worden tot nieuwe weefsels die vervolgens het primaire materiaal worden om zachte sculpturen te maken. De bezoeker ziet specimens, culturen, stoffen gekweekt door micro-organismen, DIY bioreactoren, assemblages en sculpturen, en visualisaties door middel van digitale technieken als foto’s gepresenteerd in lichtbakken.Het is alsof je een wonderkabinet binnenloopt dat ons langzaam de onzichtbare wereld van bacteriën en algen onthult en de eindeloze reeks van opmerkelijke structuren die ze kunnen produceren.

https://pilar.brussels/nl/events/sensorial-skins-woven-by-nature


Left: Microbial Skins on drying rack. Vegetal dyes. ©AnneMarie Maes
Right: DIY bioreactor with Synechocystis (cyanobacteria) culture. ©Seeing Together.

SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE is a two-part exhibition organised by 1. PILAR (House of Art and Science, VUB) and 2. iMAL (International Centre for Art and Science in Brussels).
The two exhibitions show complementary work that focuses on the collaboration between microorganisms and humans. The art installations are constructed with the results of fieldwork on the potential of algae and bacteria as weavers of textiles and on how these textiles are transformed into (soft) sculptures of remarkable beauty, creating a new kind of art.

In the exhibition SENSORIAL SKINS + WOVEN BY NATURE all steps of the artistic research methods, transforming objects from nature into cultural artefacts, are highlighted. The artwork ‘L’Origine du Monde’, for example, shows cyanobacteria (microalgae) in enlarged laboratory glassware and in DIY bioreactors and these glass containers are presented in different spatial configurations. Other installations show dry and processed macro-algae that are woven into new tissues that then become the primary material for making soft sculptures. The visitor sees specimens, cultures, substances cultivated by microorganisms, DIY bioreactors, assemblages and sculptures, and visualizations by means of digital techniques as photographs presented in light boxes. It is as if one walks into a wonder cabinet that slowly reveals to us the invisible world of bacteria and algae and the endless series of remarkable structures that they can produce.