The Garden of Knowledge, presentatie (04.12.2023)

We care. Caress. Connect. Ook in 2023. We maken er meteen ons jaarthema van. Samen met kunstenaars, tentoonstellingsmakers, schrijvers, architecten, curatoren, ontwerpers, buren en vrienden koesteren we verhalen en verbeeldingen in de wereld van de kunsten. We verbinden onszelf met de idee van betrokkenheid. We denken over ons, de wereld, het private en het publieke. We delen onze gedachten, benieuwd en nieuwsgierig, vanaf februari maandelijks op zondag, om 11:00 in het auditorium van Mu.ZEE.
We zullen het hebben over feminisme, activisme, ecologie, via kunstenaarspraktijken en tentoonstellingsprojecten. We verwelkomen Stijn Van Dorpe, Nikolay Karabinovych, Ilse Roosens, Samuel Vanderveken, Sevie Tsampalla, Saddie Choua, Anne-Mie Van Kerckhoven, Anno Dijkstra, Marjolijn Dijkman en Anne-Marie Maes.


www.bildnis.be

Anne Marie Maes. BILDNIS @ MuZee, 03/12/2023

DE TUIN VAN VERWONDERING
tussen landschap en atelier

Mijn daktuin is mijn laboratorium. Het is mijn werkterrein, mijn creativiteit wordt er gestimuleerd om een actieve dialoog te voeren met levend materiaal. Het is een plaats waar denken en doen hand in hand gaan. Het verbindt het zichtbare met het onzichtbare en brengt maken en uitvoeren samen. Mijn onderzoek is gebaseerd op een samenwerking met levende organismen zoals planten, insecten en bacteriën. Ik bestudeer de natuurlijke netwerken en dynamische ecosystemen waar ze deel van uitmaken. De resulterende kunstwerken hebben hun eigen gedrag, metabolisme en agency. Mijn installaties en sculpturen groeien, communiceren, voelen, ruiken en reageren. Het zijn traag evoluerende performances waarbij elke installatie zijn eigen leven leidt en een eigen landschap creëert op de grens tussen natuur en cultuur.

THE GARDEN OF WONDER
between landscape and artist studio

My roof garden is my laboratory. It is my working area, my creativity is stimulated there to have an active dialogue with living material. It is a place where thinking and doing go hand in hand. It connects the visible with the invisible and brings together making and performing. My research is based on a collaboration with living organisms such as plants, insects and bacteria. I study the natural networks and dynamic ecosystems they are part of. The resulting artworks have their own behavior, metabolism and agency. My installations and sculptures grow, communicate, feel, smell and react. They are slowly evolving performances where each installation leads its own life and creates its own landscape on the border between nature and culture.

Hortus-Experimentalis

close-look

\\
Korte Bio Anne Marie Maes
Anne Marie Maes is een multidisciplinair kunstenaar met een achtergrond in botanica en visuele antropologie. Ze woont en werkt in Brussel. Haar praktijk combineert kunst en wetenschap met een bijzondere interesse in ecosystemen en alchemistische processen. Ze werkt met verschillende biologische, digitale en klassieke media, waaronder levende organismen. Hierbij focust ze op het proces en schept ze de ideale omstandigheden voor een kunst die zichzelf genereert. Op het dak van haar atelier in Brussel heeft ze een veldlaboratorium en experimentele tuin gecreëerd waar ze werkt met insecten en bacteria, en waar ze de processen bestudeert die de natuur gebruikt om vormen te creëren. Voor veel van haar projecten werkt ze samen met fablabs en universitaire onderzoekslaboratoria.
Haar langetermijnprojecten “Connected Open Greens”, “Bee Agency” en “Laboratory for Form and Matter” vormen het kader voor een breed scala aan kunstwerken, allemaal op het snijvlak van kunst en ecologie.

Short Bio Anne Marie Maes
Anne Marie Maes is a multidisciplinary artist with a background in botany and visual anthropology. She lives and works in Brussels. Her practice combines art and science with a particular interest in ecosystems and alchemical processes. She works with various biological, digital and classical media, including living organisms. In doing so, she focuses on the process and creates the ideal conditions for a self-generating art. On the roof of her studio in Brussels, she has created a field laboratory and experimental garden where she works with insects and bacteria, studying the processes that nature uses to create forms. For many of her projects, she collaborates with fablabs and university research labs.
Her long-term projects “Connected Open Greens,” “Bee Agency” and “Laboratory for Form and Matter” provide the framework for a wide range of artworks, all at the intersection of art and ecology.