2022 – a SEAT for the SEA, performance (TAZ 2022, Ostend)

Overal op zee neemt de activiteit toe. Zonder aan de zee iets te vragen. Zes kunstenaars, die gefascineerd ‘werken’ met de zee, stellen dat in vraag. Heeft de mens geen andere keuze dan de omgeving uit te buiten? Terwijl de industrie waarde put uit de oceaan, onderzoeken zij hoe de zee in haar waarde te laten. Verschillende stemmen spreken voor de zee.

Zes kunstenaars, een collage van performances, tijdens Theater Aan Zee, Oostende – op 6/08/2022 bij Kaap. In deze voorstelling maken we contact met de zee, voorbij het functionele onderhoud, de zonering, de suppletie en het opspuiten van het strand. Dat kan perfect vanuit Kaap op de Oostendse zeedijk. Kaap ligt immers binnen het bereik van de golfslag, het getij, de geur van de zee.
Met Greet Brauwers en Raf Custers, Anna Luyten, Marjolein Boterenbrood, Lotte Nijsten en Gilles Van der Wee.

Kunstenaar/onderzoeker AnneMarie Maes bestudeert micro-organismen in de zee, primaire schakels in de voedselketen, plankton, algen, wieren, zelfregulerende systemen waarmee wij de symbiose aangaan. In het project Laminaria onderzoekt ze de grens tussen sapiens en fauna. Laminaria schetst mogelijke toekomsten in een nieuwe bio/techno/natuurlijke wereld, een universum dat tegelijk terrestrisch en aquatisch is, een voorwaarde voor toekomstige coëxistentie.
In deze tuin van mariene geneugten verkent ons ecologisch bewustzijn de speculatieve tijd die zich voordoet in de vorm van een lus. Kan een mens verstrikt raken in een erotische verstrengeling met Laminaria? Wijzen wij de slijmerige substantie van Fucus spiralis af of omarmen wij deze materie wanneer die als een membraan van ruimte-tijd om ons lichaam geweven wordt? Ervaren we de samenwerking met organismen uit de zee als transformerend, regenererend, transmuterend? Als een mogelijke en hernieuwbare toekomst die eindeloos meandert, ons meesleept in haar vruchtbare diepten, ons een toekomstige archeologie onthult? Blijven wij verbonden in een proces van eeuwige wording, in een energiestroom van toekomstige volmaaktheid, belichaming van duizend vormen die voor ons leefden?
theatrum algaerium
Laminaria, web project
the Sea gives and the Sea will take, video

AnneMarie Maes (BE) bevindt zich op het snijvlak tussen kunst en wetenschap, met grote interesse voor DIY-technologieën en biotechnologie. Ze werkt met een scala aan biologische, digitale en traditionele media, waaronder levende organismen. Haar artistiek onderzoek materialiseert zich in techno-organische objecten die geïnspireerd zijn op feitelijke/fictionele verhalen; in artefacten die een combinatie zijn van digitale fabricage en vakmanschap; in installaties die zowel het probleem als de mogelijke oplossing weerspiegelen, in multispecies samenwerkingen, in polymorfe vormen en modellen gecreëerd door eco-data. Zowel Bee agency als Laboratory for Form and Matter, waarin ze experimenteert met bacteriën en levend textiel, vormen een kader voor een breed scala aan installaties, sculpturen, fotowerken, objecten en boeken.