2022 – a SEAT for the SEA, performance (TAZ 2022, Ostend)

Overal op zee neemt de activiteit toe. Zonder aan de zee iets te vragen. Zes kunstenaars, die gefascineerd ‘werken’ met de zee, stellen dat in vraag. Heeft de mens geen andere keuze dan de omgeving uit te buiten? Terwijl de industrie waarde put uit de oceaan, onderzoeken zij hoe de zee in haar waarde te laten. Verschillende stemmen spreken voor de zee.
A Seat for the Sea #5 – TAZ2022

Kunstenaar/onderzoeker AnneMarie Maes bestudeert micro-organismen in de zee, primaire schakels in de voedselketen, plankton, algen, wieren, zelfregulerende systemen waarmee wij de symbiose aangaan. In het project Laminaria onderzoekt ze de grens tussen sapiens en fauna. Laminaria schetst mogelijke toekomsten in een nieuwe bio/techno/natuurlijke wereld, een universum dat tegelijk terrestrisch en aquatisch is, een voorwaarde voor toekomstige coëxistentie.
In deze tuin van mariene geneugten verkent ons ecologisch bewustzijn de speculatieve tijd die zich voordoet in de vorm van een lus. Kan een mens verstrikt raken in een erotische verstrengeling met Laminaria? Wijzen wij de slijmerige substantie van Fucus spiralis af of omarmen wij deze materie wanneer die als een membraan van ruimte-tijd om ons lichaam geweven wordt? Ervaren we de samenwerking met organismen uit de zee als transformerend, regenererend, transmuterend? Als een mogelijke en hernieuwbare toekomst die eindeloos meandert, ons meesleept in haar vruchtbare diepten, ons een toekomstige archeologie onthult? Blijven wij verbonden in een proces van eeuwige wording, in een energiestroom van toekomstige volmaaktheid, belichaming van duizend vormen die voor ons leefden?
theatrum algaerium
Laminaria, web project
the Sea gives and the Sea will take, videoI operate on the border between sapiens and fauna
I research possible futures in a bio/techno/natural world
a universe that is at once terrestrial and aquatic, a prerequisite for future coexistence

In this garden of marine delights
our ecological consciousness explores the speculative time
that occurs in the form of a loop

Can a human being become entangled
in an erotic entwinement with Laminaria
Do we reject or embrace the slimy substance that weaves a membrane of space-time around our bodies?

Do we experience the cooperation with organisms from the sea
as transforming, regenerating, transmuting?
As a possible and renewable future
that meanders endlessly,
drawing us into its fertile depths, revealing to us a future archaeology?

Do we remain connected in a process of eternal becoming,
in an energy flow of future perfection,
embodying a thousand forms that lived before us?

========

Let’s float away, being immersed
by the erosion of the ocean bottom
the breaking of the waves

The sea is the sea is the sea
always different and still the same
see the sea

The sea has many voices
the rock wears a mask of algae
soft green and fresh

The starfish, the North Sea crabs, the blueheaded jellyfish
in the pools and puddles
the more delicate algae and the sea anemone

The dance commences
shimmering pastels
textures and colors
emerald green
silver riddles, pearls of stone
split horizons, piercing sun

AnneMarie Maes (BE) bevindt zich op het snijvlak tussen kunst en wetenschap, met grote interesse voor DIY-technologieën en biotechnologie. Ze werkt met een scala aan biologische, digitale en traditionele media, waaronder levende organismen. Haar artistiek onderzoek materialiseert zich in techno-organische objecten die geïnspireerd zijn op feitelijke/fictionele verhalen; in artefacten die een combinatie zijn van digitale fabricage en vakmanschap; in installaties die zowel het probleem als de mogelijke oplossing weerspiegelen, in multispecies samenwerkingen, in polymorfe vormen en modellen gecreëerd door eco-data. Zowel Bee agency als Laboratory for Form and Matter, waarin ze experimenteert met bacteriën en levend textiel, vormen een kader voor een breed scala aan installaties, sculpturen, fotowerken, objecten en boeken.


Performance ‘Entangled Love’. KAAP Oostende, 06.08.2022 als deel van ‘a Seat for the Sea #5’ op TAZ2022.
Entangled Love, (a Seat for the Sea #5) TAZ2022, KAAP Oostende.

 
performance_TAZ-2021